Partners

De dienstverlening van Beatrixoord Arbeid loopt van preventie tot en met revalidatie. Haar expertise heeft betrekking op alle facetten rondom duurzame inzetbaarheid. Om hierin het beste voor onze klanten, cliënten en medewerkers te bieden werken we samen met een aantal geselecteerde partners.

Wetenschap

Beatrixoord Arbeid biedt verantwoorde zorg. Om zorg te dragen voor constante ontwikkeling en actuele kennis is er een directe link met de Rijkuniversiteit Groningen. Onderstaand treft u artikelen aan die betrekking hebben op onze dienstverlening.

Prof. dr. M.F. Reneman (RUG)

Dr. Y. Meesters (RUG)