Voor mensen die als gevolg van een aandoening of ziekte beperkt zijn in de uitvoering van hun werk, komt een Arbeidskundig Onderzoek altijd aan de orde.

Onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter is een Arbeidskundig Onderzoek. Het UWV hecht hier veel waarde aan.

Het onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van terugkeer in de eigen functie of een andere functie binnen ofwel buiten de organisatie. Een Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft duidelijkheid over de vervolgaanpak.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Daarnaast wordt de inbreng van de bedrijfsarts bijgevoegd in het onderzoek. De bevindingen worden verwerkt in een rapport. De rapportage wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De diensten op het gebied van re-integratie is van toegevoegde waarde op de diensten onder diagnostiek en revalidatie. Het arbeidsdeskundig onderzoek kan door zowel bedrijfsarts als de werkgever worden aangevraagd. De kosten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.