Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Voor mensen die als gevolg van een aandoening of ziekte beperkt zijn in de uitvoering van hun werk, komt een arbeidsdeskundig onderzoek altijd aan de orde.

Onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter is een arbeidsdeskundig onderzoek. Het UWV hecht veel waarde aan een arbeidsdeskundig onderzoek.

Het onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van terugkeer in de eigen functie of een andere functie binnen ofwel buiten de organisatie. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid over de vervolgaanpak.

Het arbeidskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Daarnaast wordt de inbreng van de bedrijfsarts bijgevoegd in het onderzoek. De bevindingen worden verwerkt in een rapport. De rapportage wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De diensten op het gebied van re-integratie is van toegevoegde waarde op de diensten onder diagnostiek en revalidatie. Het arbeidsdeskundig onderzoek kan door zowel bedrijfsarts als de werkgever worden aangevraagd. De kosten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.