Een werkplekonderzoek wordt ingezet als een werknemer klachten heeft, die mogelijk worden veroorzaakt door de werkplek.

Als eerste wordt de werkplekinrichting in kaart gebracht en vergeleken met bestaande richtlijnen. Daarnaast wordt de werkbelasting onderzocht en mogelijk volgt er nog aanvullend onderzoek.

Aan het eind worden er concrete adviezen ten aanzien van het gedrag van de werknemer en/of aanpassingen van de werkplek gegeven. De leidinggevende wordt nauw betrokken in dit onderzoek en geadviseerd over de verbeterde inzichten in de mogelijkheden en grenzen ten aanzien van het werk.

De onderzoeksresultaten worden beschreven in een eindrapportage en teruggekoppeld aan cliënt en opdrachtgever.

twee personen in kantooromgeving met laptop