Traject Werkfit maken - Individueel

Het UWV biedt de gelegenheid om de re-integratiedienst Werkfit maken – Individueel te volgen bij B.V. Beatrixoord. Werkfit betekent letterlijk zelf fitter worden om de stap naar het werk kleiner te maken. Het betekent vooral dat de deelenmer actief aan de slag gaat. De basis van dit traject is dan ook het eigen re-integratieplan. Het traject bevat allerlei onderdelen om daarbij te ondersteunen

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor mensen die een uitkering ontvangen vanuit het UWV en zich willen voorbereiden op terugkeer naar werk, maar die zich prettiger voelen bij 1-op-1 begeleiding.

Het traject Werkfit maken – Individueel is een traject op maat. Het traject kan qua duur variëren van 6, 12 maanden tot maximaal 18 maanden.

Omschrijving

Het doel van het Werkfit traject is het vergroten van de eigen fysieke- en mentale fitheid (veerkracht, werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten) om vanuit de eigen regie stappen te zetten naar duurzaam betaald werk. De focus ligt op:

  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Inhoud

Persoonlijke effectiviteit is een van de kernwoorden in het traject. Oftewel, hoe iemand omgaat met zichzelf, de mogelijkheden en ook de belemmeringen. Door het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit kunnen ook de werknemersvaardigheden versterkt worden. 

Ondersteund door diverse methodieken komen thema’s als bewustwording van mogelijkheden en beperkingen, balans werk-privé, energieverdeling versus hersteltijd en het vergroten van belastbaarheid aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan het hebben en behouden van de eigen regie, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en hoe dit te gebruiken bij het opzetten van een curriculum vitae of tijdens het solliciteren.

Als duurzame inzetbaarheid wordt belemmerd door factoren als voeding, slapen of weinig ontspanning & beweging, wordt de Beweeg- en Leefstijladviseur ingeschakeld. Door dan eerst te richten op een betere gezondheid, wordt de kans op duurzame inzetbaarheid aanzienlijk groter.

Bekijk hier ook diensten van Beatrixoord Leefstijl voor coaching in het maken van gezonde leefstijlkeuzes

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.