Traject Modulair

Het UWV biedt de gelegenheid om de re-integratiedienst Modulair te volgen bij Beatrixoord Arbeid.

Doelgroep

Dit traject is geschikt voor mensen die een WIA-, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering ontvangen van het UWV, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

De gesprekken in dit traject zijn individueel. De duur is maximaal vijf maanden.

Omschrijving

De basis van het traject Modulair traject is het model Positieve Gezondheid. In dit model worden zes dimensies met de deelnemer in kaart gebracht, te weten: mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk functioneren (meedoen), lichaamsfuncties en zingeving. Door deze dimensies in een spinnenweb te plaatsen ontstaat er een visueel en duidelijk beeld.

Modules

Beatrixoord Arbeid biedt twee modules aan:


Bevorderen maatschappelijke deelname
Tijdens dit traject coachen wij de deelnemer om de fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten. Zoals het versterken van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het (leren) stellen van grenzen alsook de opbouw van de belastbaarheid in relatie tot werk. We zoeken vervolgens samen naar een activiteit om de maatschappelijke deelname te bevorderen. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, een werkervaringsplaats of een dagbestedingsplek.


Begeleiding bij scholing
Dit traject is gericht op begeleiding bij het volgen van een opleiding die door het UWV noodzakelijk wordt gevonden. De Adviseur Re-integratie ondersteunt bij het (leren) omgaan met planning, energieverdeling en het verbeteren van de  communicatie en/of presentatie.


Bekijk ook diensten van Beatrixoord Leefstijl voor coaching in het maken van gezonde leefstijlkeuzes

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.