Traject Werkfit maken - Het groepsprogramma (41 uur)

Het UWV biedt de gelegenheid om een Werkfittraject te volgen bij B.V. Beatrixoord. Werkfit betekent letterlijk zelf fitter worden om de stap naar het werk kleiner te maken. Het betekent vooral dat deelnemer actief aan de slag gaat. De basis van dit traject is dan ook het eigen re-integratieplan. Het traject bevat allerlei onderdelen om daarbij te ondersteunen.

Doelgroep

Voor mensen die een uitkering ontvangen vanuit het UWV en zich willen voorbereiden op terugkeer naar werk, is dit een mooi traject. Het Werkfit-traject wordt in kleine groepen gegeven zodat de cliënt centraal staat.

Gedurende het traject zullen er individuele gesprekken zijn met de Adviseur Re-integratie en de Beweeg- en Leefstijladviseur. Een geheel individueel traject op maat is ook mogelijk.

Het Werkfit-traject duurt 26 weken.

Omschrijving

Het doel van het Werkfit traject is het vergroten van de eigen fysieke- en mentale fitheid (veerkracht, werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten) om vanuit de eigen regie stappen te zetten naar duurzaam betaald werk. Het Werkfit-traject richt zich op:

  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Onderdelen

Sport en Spel
Door middel van sport en spel komen de deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging. Op die manier wordt de mentale en fysieke belastbaarheid in de praktijk ontdekt. De Beweeg- en Leefstijladviseur reflecteert op het effectief benutten van de eigen mogelijkheden en het herkennen en erkennen van de eigen grenzen.

Bekijk hier ook diensten van Beatrixoord Leefstijl voor coaching in het maken van gezonde leefstijlkeuzes

Workshops
Daarnaast is er een afwisselend programma van 12 workshops. Op basis van het van het model Positieve Gezondheid komen thema’s aan bod als eigen regie, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en hoe dit te gebruiken bij het opzetten van een CV of tijdens het solliciteren. Dit alles in een dynamische en interactieve sfeer.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.