Het Auditief Onderzoek onderzoekt in samenwerking met Audiologische Centra in hoeverre auditieve klachten het functioneren in werk beïnvloedt.

Het gaat dan om mensen met slechthorendheid of tinnitusklachtendie (dreigen te) verzuimen. Een multidisciplinair team onderzoekt de fysieke, psychische en sociale factoren, waarbij werkplekbeoordeling onderdeel uit kan maken van het onderzoek. Het doel is dat de cliënt duurzaam inzetbaar is voor (eigen) werk.

De cliënt en verwijzer ontvangen na afronding een rapport met de onderzoeksresultaten. In dit rapport worden arbeidsmogelijkheden en beperkingen gemotiveerd. Ook wordt advies gegeven voor latere interventies, zoals persoonlijke effectiviteit en werkaanpassingen. Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle en doeltreffende manier te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. Het Auditief Onderzoek kan worden aangevraagd door de bedrijfsarts of medisch specialist. De kosten worden voorgelegd aan de werkgever.