Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Mentaal Belastbaarheids Onderzoek

In dit onderzoek wordt de mentale belastbaarheid, inclusief duurbelasting, onderzocht.

Het Neuropsychologisch onderzoek wordt aangevuld met het Arbeids Vaardigheden Onderzoek (AVO), waarmee de effecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties van de cliënt in kaart wordt gebracht.  De cliënt voert op verschillende dagdelen afgebakende – cognitieve – taken uit, waarbij de prestaties en de geïnvesteerde mentale energie geobserveerd en geanalyseerd wordt.

Na afloop ontvangt de cliënt, verwijzer en opdrachtgever een rapport met de analyse van de testresultaten.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle en doeltreffende manier te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. Het Mentaal Belastbaarheids-onderzoek kan worden aangevraagd door de bedrijfsarts of medisch specialist. De kosten worden voorgelegd aan de werkgever.