De QuickScan is een onafhankelijk multidisciplinair onderzoek op medisch, fysiek, psychologisch en sociaal gebied.

De QuickScan heeft als doel in 1 dagdeel de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid in arbeid in kaart te brengen. Aan het eind van de QuickScan weet de cliënt welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de belastbaarheid in (eigen) werk.

Indien er mogelijkheden tot verbetering zijn, wordt een passend behandel- en/of begeleidingsadvies gegeven, zoals Arbeidsrevalidatie of een diagnose gebonden revalidatietraject. De verwijzer en de cliënt ontvangen de resultaten van het onderzoek en het advies in een rapport.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle en doeltreffende manier te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. De QuickScan wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, het Eigen Risico wordt daarbij eerst aangesproken.