Een Arbeids Vaardigheden Onderzoek is een praktijkgericht onderzoek gebaseerd op de methode Melba.

Aan de cliënt wordt gedurende 4 – 8 weken gevraagd om verschillende opdrachten uit te voeren. Hiermee wordt inzicht verkregen in iemands werk- en denkniveau, de psychische belastbaarheid, de kwaliteiten, valkuilen en arbeidsvaardigheden, inclusief de duurbelasting hiervan. Eventueel kan dit aangevuld worden met een Arbeidskundig Onderzoek.

Na oploop wordt een rapportage gemaakt met advies over de mogelijkheden van terugkeer in de eigen functie of een andere functie binnen of buiten de organisatie.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroeg interventie heeft als doel om op een snelle en doeltreffende manier om te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. AVO kan als onderdeel binnen de diagnosegebonden revalidatie worden aangeboden en worden aangevraagd door de revalidatiearts. De bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist kan de cliënt ook aanmelden voor dit onderzoek. De kosten worden voorgelegd aan de werkgever.