In het 3de Spoor traject wordt de werknemer met een WGA-uitkering begeleidt naar passend werk. Dit traject kan worden ingezet als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is.

De weg naar weer opnieuw aan het werk gaan, kan gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Werknemers zijn vaak al langere tijd uit het arbeidsproces.

Bij al deze gedachten en gevoelens wordt met persoonlijke aandacht stilgestaan en gekeken wat helpend is om in beweging te komen en wat niet. Er wordt rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band gewerkt. Vanuit deze basis wordt de werknemer stap voor stap gecoacht om te werken aan werk.

Parallel aan de afspraken met de Adviseur Re-integratie, zijn er afspraken met de Beweeg- en Leefstijladviseur. Aandacht voor leefstijl en positieve gezondheid geeft ruimte voor het hebben over de eigen waarden en zingeving. Op deze manier komt de werknemer in zijn of haar eigen kracht. Dat stimuleert ook het nemen van de regie in dit proces. Centraal in dit hele traject is het onderzoeken en gebruiken van de mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen.

Het doel van de het 3de spoortraject is om nieuw perspectief en een duurzame passende baan te zoeken én  te vinden. Nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en kostenreducering  voor de (ex-)werkgever.

Als een werknemer uitvalt dan zijn werknemer en werkgever gezamenlijk verantwoordelijk voor re-integratieinspanningen, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

In het eerste ziektejaar staat terugkeer naar eigen werk binnen eigen organisatie centraal, dit heet de 1e spoor re-integratie.

Lukt het niet om terug te keren in eigen werk, dan zal ook de re-integratie buiten de eigen organisatie onderzocht worden, de 2e spoor re-integratie. In het 2e ziektejaar zijn er vaak gecombineerde trajecten van het 1e en 2e spoor.

Na twee ziektejaren volgt de WIA-beoordeling bij UWV. Als er een WIA is toegekend, is een re-integratietraject mogelijk als de (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is. Dit heet het 3e spoor.