B.V. Beatrixoord Arbeid biedt samenwerking in behandelplannen, transparante communicatie en
gegarandeerde kennis en expertise

Werknemer

Wat kunt u van ons verwachten?
Gezamenlijk besluiten nemen op een wederkerige manier. Samen met een professioneel en deskundig team toewerken naar het hoogst haalbare resultaat.
 

Werkgever

Wat kunt u van ons verwachten?
Uw medewerker keert terug in (eigen) werk en wordt daarbij deskundig en professioneel begeleid vanuit 1 team, dat goed op elkaar aansluit en waarbij de collega’s korte lijnen hebben.

Uw organisatie wordt ontzorgd in relatie tot Wet Verbetering Poortwachter door middel van maatwerk waarbij dubbele werkzaamheden worden voorkomen en aan alle re-integratieverplichtingen wordt voldaan.

Verwijzer

Wat kunt u van ons verwachten?
Snel, onafhankelijke diagnostiek, passende interventie, duidelijke communicatie, gelijkwaardig en samen. Wij gaan niet op de stoel van de ander zitten.

Productenboek

In het productenboek vindt u uitgebreide informatie over onze dienstverlening. Per dienst leest u meer over o.a. de doelstelling, doelgroep, kosten en vergoeding en wijze van aanmelding.