Met een 2e-spoortraject wordt de werknemer begeleidt naar een passende functie bij een andere organisatie. Het traject is altijd maatwerk, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

In de uitgebreide intake wordt gekeken wat de werknemer nodig heeft om weer te kunnen re-integreren. Door de expertise van de Adviseurs Re-integratie is er goed zicht op de verschillende diagnosegroepen en eventuele hiaten in problematiek. Als er meer diagnostiek nodig is kan dat binnen de organisatie snel worden opgepakt.

In de oriëntatiefase krijgt de werknemer inzicht in mogelijkheden, beperkingen, competenties, interesses en drijfveren. Op basis van een inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts, worden de randvoorwaarden in het werk beschreven.

Alle zorgvuldig verkregen informatie en inzichten resulteren in een zoekprofiel. In de uitvoeringsfase wordt dit zoekprofiel vergeleken met de arbeidsmarkt. Als de werknemer voldoende belastbaar is, is solliciteren de volgende stap. Als de werknemer de belastbaarheid moet opbouwen, is het zoeken naar een werkervaringsplaats in de richting van het zoekprofiel een passende stap.

De leefstijladviseur wordt ingezet als de inzetbaarheid wordt belemmerd door factoren als voeding, slapen of weinig ontspanning & beweging. Door eerst in te steken op een betere gezondheid, wordt de kans op duurzame inzetbaarheid aanzienlijk groter.

Er zijn ook situaties waarbij de beperkingen dusdanig ernstig zijn, dat betaald werk niet of beperkt mogelijk is. Tijdens het traject wordt dan ook aandacht besteedt aan het verlies van dit deel van het leven en de emoties die daarbij horen.

Het 2de Spoortraject heeft als doel om duurzaam te re-integreren in een functie buiten de eigen organisati

Aanmelden Re-integratie trajecten

Als een werknemer uitvalt dan zijn werknemer en werkgever gezamenlijk verantwoordelijk voor re-integratieinspanningen, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

In het eerste ziektejaar staat terugkeer naar eigen werk binnen eigen organisatie centraal, dit heet de 1e spoor re-integratie.

Lukt het niet om terug te keren in eigen werk, dan zal ook de re-integratie buiten de eigen organisatie onderzocht worden, de 2e spoor re-integratie. In het 2e ziektejaar zijn er vaak gecombineerde trajecten van het 1e en 2e spoor.

Na twee ziektejaren volgt de WIA-beoordeling bij UWV. Als er een WIA is toegekend, is een re-integratietraject mogelijk als de (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is. Dit heet het 3e spoor.