Met een 2e-spoortraject wordt de werknemer begeleidt naar een passende functie bij een andere organisatie. Het traject is altijd maatwerk, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

In de uitgebreide intake wordt gekeken wat de werknemer nodig heeft om weer te kunnen re-integreren. Door de expertise van de Adviseurs Re-integratie is er goed zicht op de verschillende diagnosegroepen en eventuele hiaten in problematiek. Als er meer diagnostiek nodig is kan dat binnen de organisatie snel worden opgepakt.

In de oriëntatiefase krijgt de werknemer inzicht in mogelijkheden, beperkingen, competenties, interesses en drijfveren. Op basis van een inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts, worden de randvoorwaarden in het werk beschreven.

Alle zorgvuldig verkregen informatie en inzichten resulteren in een zoekprofiel. In de uitvoeringsfase wordt dit zoekprofiel vergeleken met de arbeidsmarkt. Als de werknemer voldoende belastbaar is, is solliciteren de volgende stap. Als de werknemer de belastbaarheid moet opbouwen, is het zoeken naar een werkervaringsplaats in de richting van het zoekprofiel een passende stap.

De leefstijladviseur wordt ingezet als de inzetbaarheid wordt belemmerd door factoren als voeding, slapen of weinig ontspanning & beweging. Door eerst in te steken op een betere gezondheid, wordt de kans op duurzame inzetbaarheid aanzienlijk groter.

Er zijn ook situaties waarbij de beperkingen dusdanig ernstig zijn, dat betaald werk niet of beperkt mogelijk is. Tijdens het traject wordt dan ook aandacht besteedt aan het verlies van dit deel van het leven en de emoties die daarbij horen.

Het 2de Spoortraject heeft als doel om duurzaam te re-integreren in een functie buiten de eigen organisatie

Aanmelden Re-integratie trajecten

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.