Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Voorkomen is beter dan genezen is ook bij een dreigend verzuim van belang.

Dé reden om ook preventieve interventies op te nemen in het totale aanbod. Er is in dit kader veel mogelijk en veelal op maat.

Middels een uitgebreide intake, danwel een Organisatie Diagnose (link) wordt een analyse gemaakt van de welke arbeidsfactoren een rol spelen bij vitaliteit en inzetbaarheid van de werknemers en daardoor ook bij dreigend verzuim Op basis van dit onderzoek wordt een programma op maat geschreven.

Om een indruk te geven hieronder een aantal mogelijke programmaonderdelen:

  • Dynamische werkplek
  • Communicatie op de werkvloer
  • Jobcrafting
  • Omgaan met werkdruk / werkstress
  • Werk gezond: integreren gezond gedrag in werk
  • Belasting/belastbaarheid: samen gebruik maken de regelmogelijkheden op je werk
  • Workshop: hoe creëer je een ergonomische werkplek

 

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De aanvullende diensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. De werkgever kan opdracht geven om een Preventieve Interventie te organiseren. De kosten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.