Voorkomen is beter dan genezen is ook bij een dreigend verzuim van belang.

Dé reden om ook preventieve interventies op te nemen in het totale aanbod. Er is in dit kader veel mogelijk en veelal op maat.

Middels een uitgebreide intake, danwel een Organisatie Diagnose (link) wordt een analyse gemaakt van de welke arbeidsfactoren een rol spelen bij vitaliteit en inzetbaarheid van de werknemers en daardoor ook bij dreigend verzuim Op basis van dit onderzoek wordt een programma op maat geschreven.

Om een indruk te geven hieronder een aantal mogelijke programmaonderdelen:

  • Dynamische werkplek
  • Communicatie op de werkvloer
  • Jobcrafting
  • Omgaan met werkdruk / werkstress
  • Werk gezond: integreren gezond gedrag in werk
  • Belasting/belastbaarheid: samen gebruik maken de regelmogelijkheden op je werk
  • Workshop: hoe creëer je een ergonomische werkplek