Beatrixoord Arbeid & Re-integratie

Beatrixoord Arbeid biedt specialistische en effectieve begeleiding bij re-integratie.

Beatrixoord Arbeid is ontstaan vanuit het UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. De kennis en expertise die hieruit voortkomen kenmerken de Re-integratietrajecten. Onze adviseurs Re-integratie zijn gespecialiseerd in complexe (medische) re-integratievraagstukken en hebben daarbij een adviserende rol richting werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

De werknemer heeft gedurende het gehele traject een vaste adviseur Re-integratie. De adviseur heeft korte lijnen met de artsen, ergo-,  fysiotherapeuten en psychologen van B.V. Beatrixoord en het Centrum voor Revalidatie. Voor advies en eventuele extra diagnostiek kan snel geschakeld worden.

De re-integratietrajecten zijn onder andere gebaseerd op het Positieve Gezondheidsmodel. Het traject is uniek en op maat met de extra mogelijkheid om een Beweeg- en Leefstijladviseur in te zetten.

Door op alle aspecten van welzijn en welbevinden in te zetten, gaan de gesprekken dan ook over hoe het écht met iemand gaat. De gesprekken met de Beweeg- en Leefstijladviseur richten zich op de factoren die daar een  belangrijke rol in spelen:  de BRAVO-factoren, te weten beweging, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning & slaap. Op deze manier komen de werknemers letterlijk en figuurlijk in beweging en is de kans op herstel en duurzame inzetbaarheid een stuk groter!

Als het meerwaarde heeft, kunnen belangrijke thema’s als leefstijl en sollicitatievaardigheden in workshops gevolgd worden.  Het uitwisselen van ervaringen door werknemers onderling en de stimulerende kracht van de open groep werken hierin bewezen positief.

Met onze multidisciplinaire werkwijze ervaren we dat de werknemer beter en sneller grip krijgt op de eigen situatie. Eigen regie staat dan ook centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten.

Het sterke en actieve netwerk van de Adviseurs Re-integratie maken de kans op passend werk zo mogelijk nog groter. 

Aanmelden Re-integratietrajecten