De Functionele Capacity Evaluation (FCE) is een onderzoek naar de fysieke capaciteit van de cliënt in relatie tot de arbeidsbelasting van de functie.

Deze gestandaardiseerde testmethode geeft een analyse van de (duur) belastbaarheid met betrekking tot fysieke activiteiten, zoals zitten, staan, lopen, hurken, tillen, reiken en knielen.

De verwijzer en de cliënt ontvangen de resultaten van het onderzoek in een rapport. Dit rapport bevat de observaties, testresultaten, analyse van de resultaten en eventuele aanbevelingen voor verbetering van fysieke arbeidscapaciteiten en werkplekaanpassingen.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie is een snelle en doeltreffende manier om te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. Het FCE kan worden aangevraagd door een bedrijfsarts of medisch specialist. De kosten worden voorgelegd aan de werkgever.