De Loopbaanoriëntatie is bedoeld voor cliënten die in het UMCG in behandeling zijn of zijn geweest en door een aandoening/letsel hun oorspronkelijke beroep of studie niet meer kunnen uitoefenen.

De oriëntatie biedt ondersteuning tijdens de zoektocht naar mogelijkheden voor ander passend werk of studie. Een loopbaanoriëntatie bestaat uit vier trajecten die elkaar aanvullen.

1. Intake
Tijdens de intake wordt de problematiek en de vraagstelling van de cliënt helder in kaart gebracht en omgezet in een passend individueel advies dat kan leiden tot een vervolgtraject.

2. Oriëntatie
De oriëntatie bestaat uit een beroepskeuzetest en een loopbaanonderzoek. Op grond van de testgegevens wordt een inschatting gemaakt van: het werk- en denkniveau, de interesses en de werkpersoonlijkheid.

3. Verdieping
Tijdens de verdieping vinden er gesprekken plaats naar aanleiding van de testuitslagen en een analyse van het werkverleden. Op basis daarvan wordt er een verheldering verkregen in de beoogde loopbaanuitkomst Hierdoor krijgt de cliënt heeft een duidelijk beeld waar hij/zij in zijn/haar loopbaan naar toe wil.

4. Actieplan
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een actieplan. Hierin worden de inzichten omgezet in concrete doelen. Ook wordt beschreven welke stappen er genomen kunnen worden.