Een gezonde leefstijl heeft positieve gevolgen voor de arbeidsparticipatie en is daarmee van belang voor werknemer én werkgever.

Leefstijl is een breed begrip en omvat veel verschillende onderwerpen. De beweeg– en leefstijladviseur van Beatrixoord Arbeid richt zich op drie pijlers: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en functionele fitheid.

In een gesprek wordt er op deze drie pijlers gecoacht, waarbij er sterk wordt ingezet op de eigen motivatie en regie van de cliënt.

Door educatie, testen en coaching wordt de cliënt zicht van het eigen gedrag en de onderhoudende factoren in deze. Door bijvoorbeeld stappentellers en het invullen van beweegschema’s, ontstaat er zicht op het beweeggedrag. In het kader van vitaliteit wordt het slaapgedrag en eventuele problemen stapsgewijs middels training aangepakt.

Deze interventies kunnen zowel individueel als voor groepen, zoals teams of afdelingen, worden verzorgd. De workshop dynamisch werken – beschreven onder preventieve interventies – is hier een voorbeeld van.