Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Beweeg- en leefstijladvies en Begeleiding

Een gezonde leefstijl heeft positieve gevolgen voor de arbeidsparticipatie en is daarmee van belang voor werknemer én werkgever.


Leefstijl is een breed begrip en omvat veel verschillende onderwerpen. De beweeg– en leefstijladviseur van Beatrixoord Arbeid richt zich op drie pijlers: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en functionele fitheid.

In een gesprek wordt er op deze drie pijlers gecoacht, waarbij er sterk wordt ingezet op de eigen motivatie en regie van de cliënt.

Door educatie, testen en coaching wordt de cliënt zicht van het eigen gedrag en de onderhoudende factoren in deze. Door bijvoorbeeld stappentellers en het invullen van beweegschema’s, ontstaat er zicht op het beweeggedrag. In het kader van vitaliteit wordt het slaapgedrag en eventuele problemen stapsgewijs middels training aangepakt.

Deze interventies kunnen zowel individueel als voor groepen, zoals teams of afdelingen, worden verzorgd. De workshop dynamisch werken – beschreven onder preventieve interventies – is hier een voorbeeld van.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De aanvullende diensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. De werkgever kan opdracht geven voor beweeg- en leefstijl advies en-begeleiding. De kosten worden geoffreerd aan de opdrachtgever.