In samenwerking met de revalidatieartsen van de afdeling Neurorevalidatie, UMCG Centrum voor Revalidatie is het traject voor mensen met Licht Traumatisch Hersenletsel vormgegeven.

Na een val of ongeluk blijven veel mensen achter met cognitieve klachten als concentratievermindering of prikkelgevoeligheid. Uit onderzoek blijkt geen zichtbaar hersenletsel. Daarmee dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen, respectievelijk tussen de complexe revalidatiezorg en de eerstelijn. Voor de mensen met Licht Traumatisch Hersenletsel is dit een passend traject. 

In de Arbeidsrevalidatie wordt specifiek aandacht besteed aan het focussen op herstel-belemmerende factoren, het hanteren en minimaliseren van cognitieve klachten en het opbouwen van de werkzaamheden in eigen werk.

Doelgroep: mensen met cognitieve klachten na een val of ongeluk, waarbij geen zichtbaar hersenletsel is geconstateerd en sprake is van (dreigend) uitval uit het arbeidsproces.

Het traject duurt 15 weken en een groot deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekering. Een klein deel van de kosten van het traject worden als commitment van de werkgever gevraagd.