De multidisciplinaire arbeidsrevalidatie is een traject van 10, 12 of 15 weken.

Het hoofddoel is dat de cliënt duurzaam inzetbaar is in eigen of ander werk. De revalidatie is gericht op het verbeteren van het functioneren en het uitbreiden van vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van werk.

In dit traject krijgt de deelnemer door coaching inzicht in het samenspel tussen de eigen belastbaarheid, prestaties en (verzuim van) werk. Door gepersonaliseerde fysieke training, functionele arbeidstraining en psychologische begeleiding, zowel individueel als in groepsverband wordt gewerkt aan het optimaliseren van de belastbaarheid. De arbeidsconsulent neemt als casemanager de rol als intermediair tussen het behandelteam, de cliënt, bedrijfsarts en werkgever door onder andere op werkbezoek te gaan en door de cliënt te coachen bij werkhervatting gedurende de revalidatie.

Aan het eind van de revalidatie ontvangen de verwijzer en de cliënt een rapport met eindverslag met een prognose over de toekomstige duurzame inzetbaarheid van de cliënt, aandachtspunten en adviezen.

 

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle en doeltreffende manier om te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. De Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie is voor iedere werknemer, waarbij (dreigende) arbeidsverzuim op de voorgrond staat. Beatrixoord Arbeid heeft tevens modules op maat voor mensen met chronische pijnklachten en licht traumatisch hersenletsel. De bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist kan de cliënt aanmelden voor Arbeidsrevalidatie. De kosten worden deels vergoed door de zorgverzekeraar en een deel wordt voorgelegd aan de werkgever.