Als de werknemer nog mogelijkheden heeft om terug te keren in het eigen werk of een andere (aangepaste) functie binnen de eigen organisatie, kan een 1e spoortraject worden ingezet.

De Adviseur Re-integratie van Beatrixoord  Arbeid kan vanuit de opgebouwde expertise de werkgever en de werknemer op passende manier ondersteunen. Door regelmatig op de werkplek te komen, is er een warm contact en vindt de begeleiding op de juiste plek plaats. Ook de bedrijfsarts wordt hierbij betrokken.

Als er meer diagnostiek of een extra dienstverlening nodig is, zoals een arbeidskundig onderzoek, kan dat snel binnen de organisatie worden opgepakt.

Het 1ste Spoor traject start met een uitgebreide intakefase, de basis om het traject op maat vorm te geven. Ondersteund door diverse methodieken komen thema’s als bewustwording van mogelijkheden en beperkingen, balans werk-privé, energieverdeling versus hersteltijd en het vergroten van belastbaarheid aan bod.

Als het herstel of de duurzame inzetbaarheid wordt belemmerd door factoren als voeding, slapen of weinig ontspanning & beweging, wordt de Beweeg- en Leefstijladviseur ingeschakeld. Door dan eerst te richten op een betere gezondheid, wordt de kans op duurzame inzetbaarheid aanzienlijk groter.

 

Het 1ste Spoortraject heeft als doel om duurzaam te re-integreren in de eigen functie en / of een aangepaste functie binnen de eigen organisatie.

 

Aanmelden Re-integratie trajecten

 

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.