Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Om snel en efficiënt in te spelen op de vraag biedt Beatrixoord Arbeid een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) aan.

Na het afronden van medisch specialistisch onderzoek wordt het NPO uitgevoerd door een neuropsycholoog. Het NPO is een diagnostisch middel om de oorzaak van cognitieve klachten of de gevolgen van een CVA of een ziekte als MS op de cognitieve functies te onderzoeken. Het gehele NPO bestaat uit een uitgebreide intake: 2 testdagen verdeeld over 2 weken en een nagesprek.

De cliënt ontvangt na afloop een rapport met de analyse van de testresultaten en advies. De verwijzer ontvangt, na akkoord van de cliënt, ook deze rapportage. De werkgever ontvangt een rapport met adviezen en aanbevelingen over de werksituatie.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie is een snelle en doeltreffende manier om te beoordelen of, en welke vorm van, revalidatie geschikt is. Het NPO kan worden aangevraagd door een bedrijfsarts of medisch specialist. De kosten worden voorgelegd aan de werkgever.