Wilt u inzicht krijgen in het cognitief functioneren bij uw werknemer? Heeft uw werknemer vragen over het eigen cognitieve functioneren na ziekte of een ongeval? Dan kan een consult bij de Neuropsycholoog en een arts, eventueel gevolgd door een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO), uitkomst bieden.

Het doel van een NPO is om op gestructureerde wijze te onderzoeken of er sprake is van een cognitieve stoornis na een doorgemaakte hersenbeschadiging of -aandoening. Als er een stoornis gevonden wordt, kan er een inschatting gemaakt worden van de gevolgen voor het dagelijks leven en voor het (eigen) werk. Psychologische factoren worden hierbij meegewogen. Het gehele NPO bestaat uit een uitgebreide intake, 2 testdagen en een nagesprek, verdeeld over zo’n 6 weken.

Er wordt een eindrapportage geschreven, waarin de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer staan beschreven. Wanneer er een stoornis gevonden is, kan er met die informatie een re-integratie- of behandeladvies geformuleerd worden. Daardoor kan reintegratie gerichter plaatsvinden. Ook kan aangepast of ander werk in een eerder stadium bespreekbaar gemaakt worden. De werknemer ontvangt het rapport met de analyse van de testresultaten en het advies. Na toestemming van de werknemer, wordt dit Eindrapportage ook opgestuurd naar de verwijzer.

Eén van onze pijlers is om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te integreren in onze dienstverlening. Dat betekent ook artikelen publiceren of onderzoek doen.

Lees hier het artikel van onze collega’s Bob de Groot, Michiel Reneman en Maaike Ferwerda  over NPO en mentale belastbaarheid  in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringskunde.