Expertise en transparante communicatie

Samenwerking is een cruciale pijler van onze dienstverlening, met duidelijke en realistische communicatie om verwachtingen af te stemmen en een vlotte samenwerking te garanderen.

B.V. Beatrixoord staat voor:

  • Transparante communicatie Door regelmatig contact te onderhouden, het traject binnen twee weken te starten en duidelijke afspraken te maken over rapportages en bedrijfsbezoeken.
  • Academische setting en wetenschappelijke focus We integreren de nieuwste wetenschappelijke inzichten in onze dienstverlening.
  • Een team van hoogopgeleide professionals Onze medewerkers zijn zeer deskundig en ervaren op het gebied van arbeid gerelateerde gezondheidsklachten.
  • Multidisciplinaire aanpak Waar mogelijk bieden we aanvulling vanuit andere disciplines.

Onze diensten

Diagnostiek