Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Wij geloven in het vergroten van mogelijkheden, zodat iedereen optimaal en duurzaam kan meedoen: thuis, onderweg en op het werk.

Als werkgever kunt u ook te maken krijgen met een (langdurig) verzuimende medewerker. Bedrijfsvoering kan hierdoor onder druk komen te staan. Voor mensen die als gevolg van een aandoening of ziekte beperkt zijn in de uitvoering van hun werk, biedt Beatrixoord Arbeid een aantal diensten en producten.

Een zieke medewerker kan grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Met de inzet van Beatrixoord Arbeid krijgt u inzicht in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker en wat hiervoor nodig is.

Kijk voor alle diensten en producten op het gebied van diagnostiek, werkplekinterventies en arbeidsrevalidatie bij onze diensten.