Module @Risk & Leefstijl

Een gezonde leefstijl is een voorwaarde om te komen tot duurzaam inzetbaar zijn en blijven op het werk. De beweeg- en leefstijladviseur heeft kennis over vitaliteit, absenteïsme en presenteïsme.

Werknemers met dreigend verzuim worden preventief gecoacht in het herkennen van eigen grenzen, het maken van gezonde keuzes en het onderzoeken van belemmerende dan wel faciliterende factoren. Met deze handvatten gaat de werknemer zelf aan de slag, ook tijdens het werk. Deze module kan tevens ingezet worden als ondersteuning bij werknemers die bezig zijn met re-integratie naar werk.

Opbouw module
6 individuele gesprekken van 60 minuten met thuiswerkopdrachten
Vrouw werkt op laptop