Module Coaching Leefstijl

Aan de hand van het model Positieve Gezondheid wordt geïnventariseerd hoe de werknemer in het leven staat op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, zelfzorg, zingeving en participatie. Dat is een goede basis om te kijken wat de werknemer wil veranderen, welke stappen genomen worden en wat de (persoonlijke) belemmeringen zijn. Het Eigen regie-model staat hierin centraal.

De beweeg- en leefstijladviseur is bekwaam in het coachen van gedragsverandering en toepassen van motiverende gesprekstechnieken. De thema’s die aan bod komen op zijn: bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, stress en slaap.

Opbouw module
6 individuele gesprekken van 60 minuten met thuiswerkopdrachten
collega's in gesprek