De kracht van onze praktijk is dat de behandeling plaatsvindt bij de cliënten thuis, onderweg of op het werk. In alle situaties, die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten, zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of een alternatieve manier aandragen.

De ergotherapeut:

  • Stelt samen met cliënt belemmeringen in het dagelijks handelen vast;
  • Stelt samen met de client vast wat de vraag is, welk doel de cliënt wil nastreven en hoe dit vorm kan worden gegeven in de behandeling.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Trainen in het (opnieuw) aanleren van vaardigheden
  • Trainen in het leren omgaan met de beperkingen
  • Kijken of een aanpassing of hulpmiddel kan helpen
  • Begeleiden in het aanvragen van en het oefenen met de aanpassing of het hulpmiddel;
  • Coachen bij het ontdekken en uitdiepen van de mogelijkheden van de client en/of het netwerk;
  • Informatie en begeleiding bieden aan partners, ouders of mantelzorgers.

De ergotherapeut werkt samen met andere hulpverleners, zoals andere paramedici en thuiszorgmedewerkers.

Er wordt ook nauw samengewerkt met  het UMC Groningen, het UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord, gemeentes, werkgevers en scholen.

De behandeling is gebaseerd op Evidence Based Ergotherapie Richtlijnen van Ergotherapie Nederland en Richtlijnen vanuit organisaties zoals onder andere ParkNet, de Nederlandse Hartstichting en het Reumafonds.

Eerstelijns ergotherapie wordt de eerste 10 uur vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico wordt wel eerst aangesproken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de ergotherapiepraktijk.

Ook kan u worden verwezen door de huisarts of medisch specialist. Dat laatste heeft wel de voorkeur.