Voor mensen die begeleid wonen in zorginstellingen is het belangrijk om ergotherapie aan te bieden.

Onze ergotherapeuten kunnen de:

  • Behandeling & training in zelfredzaamheid
  • Adviseren van bewoners, de familie, de verzorging
  • Adviseren en trainen van voorzieningen en aanpassingen

Onze ergotherapeut en fysiotherapeut:

  • Indiceren en aanvragen van boven budgettaire hulpmiddelen
  • Advisering van de zorginstelling vanuit de eigen expertise en ervaring

We werken nauw samen met de verzorging, de teamcoaches, andere behandelaren en leveranciers

Elke zorginstelling kan de behandelend en indicerend ergo- en fysiotherapeut aanvragen. De kosten worden geoffreerd aan de opdracht gevende instelling.

Onze ergo- en fysiotherapeuten voeren de diensten uit conform het protocol van het Zorgkantoor, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de protocollen van de instelling.