Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Beatrixoord Arbeid biedt verantwoorde zorg. Om zorg te dragen voor constante ontwikkeling en actuele kennis is er een directe link met de Rijkuniversiteit Groningen. Onderstaand treft u artikelen aan die betrekking hebben op onze dienstverlening.

 

 

Publicaties prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman (RUG)

 https://www.rug.nl/staff/m.f.reneman/.  

Publicaties Y. Meesters (RUG)

https://www.rug.nl/staff/y.meesters/research