MS Netwerk Groningen

Het MS netwerk Groningen is ontstaan vanuit het MS Centrum Noord Nederland om de multidisciplinaire zorg aan MS-patiënten te optimaliseren in en rondom de provincie Groningen. Het streven van MS-netwerk Groningen is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan MS-patiënten. Door eerste- en tweedelijns zorgverleners  (fysiotherapeuten,  MS-verpleegkundigen, revalidatieartsen, ergotherapeuten, logopedisten en neurologen) rondom de MS-patiënt met elkaar te  verbinden worden passende afspraken gerealiseerd. Vanuit het MS-netwerk worden 2 keer per jaar scholingsavonden georganiseerd voor kennisoverdracht op het gebied van MS en ter verbetering van de onderlinge samenwerking voor alle deelnemers van het netwerk.

Locatie Beatrixoord
Bezoekadres

Dilgtweg 5
9751 ND Haren

Locatie TopsportZorgCentrum
Tijdelijk bezoekadres
Laan Corpus Den Hoorn 101a
9728 JR Groningen

Contactgegevens
050 – 361 7428
050 – 361 8160 (fax)
bvbeatrixoord@cvr.umcg.nl