Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep te versterken.

Locatie Beatrixoord
Bezoekadres

Dilgtweg 5
9751 ND Haren

Locatie TopsportZorgCentrum
Tijdelijk bezoekadres
Laan Corpus Den Hoorn 101a
9728 JR Groningen

Contactgegevens
050 – 361 7428
050 – 361 8160 (fax)
bvbeatrixoord@cvr.umcg.nl