Ontregeling van leven na Licht Traumatisch Hersenletsel

Een artikel over ‘Als compenseren niet meer gaat’ en de klachten na een licht traumatisch hersenletsel blijven bestaan.

De collega’s Ybe Meesters, Maaike Ferwerda, Tsjikke Zijlstra en Bas Sorgdrager beschrijven de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken. Tevens is er een casusbeschrijving van het behandelverloop in het 15 weeks Arbeidsrevalidatietraject bij Beatrixoord Arbeid. Zo komen ze tot een advies dat een multidisciplinaire aanpak is aangewezen bij stagnerend herstel. Lees het artikel hier.

Locatie Beatrixoord
Bezoekadres

Dilgtweg 5
9751 ND Haren

Locatie TopsportZorgCentrum
Tijdelijk bezoekadres
Laan Corpus Den Hoorn 101a
9728 JR Groningen

Contactgegevens
050 – 361 7428
050 – 361 8160 (fax)
bvbeatrixoord@cvr.umcg.nl