‘Beter de grenzen bewaken’ met het GOMS traject

Een cliënt deelt zijn ervaring met het 15-weken durende traject ‘Gezond Omgaan met Stress’ met als doel effectief functioneren thuis en op het werk, en duurzaam werk hervatten. 

Naar welke kennis en vaardigheden ben je op zoek en waarom?

Ik wil ‘medische/wetenschappelijke’ kennis over stress verwerven, begrijpen wat er speelt, en vaardigheden ontwikkelen om stress te hanteren. Daarnaast zoek ik inzicht in patronen in zowel mijn privéleven als werk, omdat ze met elkaar verbonden zijn. Ik wil bewuste keuzes maken, aandacht hebben voor mijn gevoelens en nieuwsgierig zijn naar de factoren die stress beïnvloeden. Mijn doel is om stress te begrijpen, ermee om te gaan, binnen mijn grenzen te blijven en patronen te herkennen. 

Hoe kom je bij BV Beatrixoord terecht?

Ik ben uitgevallen voor werk en doorverwezen door de bedrijfsarts. 

Welk onderdeel uit het traject staat je het meest bij en waarom?

Wat me vooral bijblijft is de multidisciplinaire aanpak, die zich zowel op mentale als fysieke aspecten richt. Het delen van ervaringen met groepsgenoten tijdens de educatie en tussen de sessies door is een waardevolle manier om van elkaar te leren. Daarnaast valt de professionaliteit van de behandelaars op, ze zijn goed van en met elkaar op de hoogte van wat er speelt. De informatie die ik uit de lessen haal, inclusief modellen en schema’s, het huiswerk en de reflecties, draagt bij aan mijn persoonlijke groei. 

 Tijdens dit traject worden verschillende inzichten bevestigd, zoals mijn neiging om altijd maar door te gaan, evenals diepgewortelde patronen die teruggaan naar mijn jeugd en hun invloed op mijn huidige gedrag, zoals het dragen van een succesmasker. 

Hoe pas je wat je hebt geleerd in je praktijk toe?

Ik pas de opgedane kennis dagelijks toe, oefen actief, focus meer op sport, maak bewustere tijdskeuzes, gebruik timemanagement en heb nu handvatten om mezelf te beschermen. Ik begrijp dat ik mijn lichamelijke systeem tot rust moet laten komen om het opnieuw op te bouwen. Ik weeg bewust af of ik een beroep op mij wil laten doen door de vraag te stellen: “Wil ik dit zelf?” en daardoor kan ik mijn grenzen beter bewaken.

Aan wie zou je aanraden het GOMS-traject te volgen?

Aan iedereen in onze maatschappij met stress gerelateerde klachten. Ik vind dat het preventief aangeboden zou moeten worden. Het helpt om jezelf op de rit te houden. 

Samenvattend, de educatie, deskundigheid van de behandelaren binnen verschillende disciplines (arbeid/psychologie/fysiek) en de multidisciplinaire aanpak, evenals het delen binnen de groep, maakten dit traject zinvol voor mij. We werkten aan wat nodig was. 

 

Interview afgenomen door Eva Plaut

Geïnterviewde: Geert Lanting

 

Locatie Beatrixoord
Bezoekadres

Dilgtweg 5
9751 ND Haren

Locatie TopsportZorgCentrum
Tijdelijk bezoekadres
Laan Corpus Den Hoorn 101a
9728 JR Groningen

Contactgegevens
050 – 361 7428
050 – 361 8160 (fax)
bvbeatrixoord@cvr.umcg.nl