Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Screening Arbeidsmarkt

De screening arbeidsmarkt is een uitgebreid onderzoek naar de volgende onderdelen:

  • Mogelijk passende functies
  • Inzicht in het aanbod van deze functies in de arbeidsmarktregio van de medewerker
  • Een beschrijving van de afstand van de medewerker tot de gevonden functies
  • Een inschatting over de slagingskans.

Hieraan wordt een advies gekoppeld over hoe een eventueel traject naar ander werk vorm te geven.
Doelgroepen zijn medewerkers die willen weten wat hun alternatieven zijn op de arbeidsmarkt, maar er nog niet aan toe zijn om actief te gaan solliciteren en medewerkers waarbij er twijfel bestaat over of en hoe een tweede spoortraject in te zetten.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De aanvullende diensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. De werkgever kan opdracht geven om een Screening Arbeidsmarkt te organiseren. De kosten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.