Een beperking naar aanleiding van een ongeval of ziekte heeft naast een persoonlijke impact, vaak ook economische consequenties voor zowel de patiënt als voor de werkgever. Beatrixoord Arbeid helpt om te komen tot de best haalbare oplossing. 

Plan van Aanpak Tweede Spoor

Het plan van aanpak beschrijft op welke wijze een tweede spoortraject het beste ingevuld kan worden.

Op basis van de rapportage van de arbeidsdeskundige en/of het advies van de bedrijfsarts wordt samen met de werkgever en werknemer in kaart gebracht welke behoefte er ligt aan begeleiding en hoe deze vormgegeven kan worden. Hierin wordt rekening gehouden met welke onderdelen de werkgever en werknemer zelf kunnen oppakken. Met het plan van aanpak tweede spoor kan een offerte op maat worden opgevraagd.

Doelgroepen voor dit product zijn werkgevers die vanuit een eigen regiemodel werken of werkgevers die zelf capaciteit in huis hebben om onderdelen van een tweede spoortraject uit te voeren. Ook werkgevers en werknemers die behoefte hebben aan een aanpak op maat zijn gebaad bij de inzet van het plan van aanpak tweede spoor.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De aanvullende diensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. De werkgever kan opdracht geven om een Plan van Aanpak Tweede Spoor te organiseren. De kosten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.