Het UWV biedt de gelegenheid om een Werkfit-traject te volgen bij Beatrixoord Arbeid.

Werkfit betekent letterlijk zelf fitter worden om de stap naar het werk kleiner te maken. Het betekent vooral dat de deelnemer actief aan de slag gaat. De basis van dit traject is dan ook het eigen re-integratieplan. Het traject bevat allerlei onderdelen om daarbij te ondersteunen.

Het traject in grote lijnen

Het Werkfit-traject duurt van het begin tot het eind 26 weken. Het UWV beschrijft drie hoofdactiviteiten voor een Werkfittraject, te weten:

  1. Versterken van werknemersvaardigheden
  2. Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
  3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Dit werkfit-traject richt zich op de 2de en 3de hoofdactiviteit. Het grootste deel gaat over het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit, oftewel hoe iemand omgaat met zichzelf, de mogelijkheden en ook de belemmeringen.

Door middel van sport- en spel komen de deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging. Op die manier ontdekt men in de praktijk de mentale en fysieke belastbaarheid. De beweeg-en leefstijladviseur reflecteert op het effectief benutten van de eigen mogelijkheden en het herkennen en erkennen van de eigen grenzen.

Daarnaast is er een afwisselend programma van 12 workshops. Op basis van het van het model Positieve Gezondheid komen thema’s aan bod als eigen regie, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en hoe dit te gebruiken bij het opzetten van een CV of tijdens het solliciteren. Dit alles in een dynamische en interactieve sfeer. 

Gedurende het traject zullen er individuele gesprekken zijn met de adviseur Re-integratie en de Beweeg- en leefstijl Adviseur.

Voor mensen die een uitkering ontvangen vanuit het UWV en zich willen voorbereiden op terugkeer naar werk, is dit een mooi traject. Het Werkfit-traject wordt in kleine groepen gegeven zodat de deelnemer centraal staat. Ook is een individueel traject op maat mogelijk.

Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. De re-integratiediensten zijn van toegevoegde waarde om alle vraagstukken rondom arbeid aan te pakken. Het Werkfit-traject wordt zowel in kleine groepen als individueel op maat aangeboden. Aanmelden gaat via de arbeidsdeskundige of de werkcoach van het UWV.